Комисији за представке и предлоге на данашњој седници обратио се суграђанин из Петроварадина, чије се плац налази уз обновљену железничку пругу у Садовима, који остаје поплављен кишом и подводним водама, јер је, како тврди, приликом радова на прузи остао затрпан одводни канал чиме је спречен оток воде. Такође, указао је примедбу да по детаљном урбанистичком плану кроз његов и плац суседа пролази слепа улица широка 15 метара и коју би заједно са својим комшијама хтео изместити уз железничку пругу. Навео је потребу да се у Ветернику на Улици Сибињанин Јанка, због великог броја деце успори саобраћај.

Представку је поднела суграђанака Сајлова којој се кућа направљена 1870. године води као нелегална, те из тог разлога не може да  крене у процедуру увођења гаса. Двојица пензионера указали су на проблем где се у згради, у Гундулићевој улици, једино њихова два стана нису завршила, док су преостала 22 редовно завршена и усељена. На Комисији је један суграђанин са Лимана указао примедбу на јако лупање поклопаца подземних контејнера приликом одлагања смећа.

Комисија је размотрила Одговор Градске управе за грађевинско земљиште и инвестице, на раније поднету представку у којој се указује да је потребно да се уради део пешачке стазе од Авијатичарске улице до Улице Јанка Чмелика. У Одговору се каже да тренутно не постоје услови за изградњу пешачке стазе на датом локалитету, јер овогодишњим Програмом уређивања градског грађевинског земљишта нису опредељена средства за ову намену и да је неопходно да се захтев за изгрању пешачке стазе поднесе надлежној месној заједници како би потом био сврстан у инвестициона улагања и сходно томе размотрен приликом сачињавања неког од наредних Програма.