Чланови Савета за за спорт и омладину прихватили су на данашњој седници Предлог одлуке о финансијској подршци Фонду за стипендирање и подстицања напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду, за школску 2021/2022.годину и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о процени вредности капитала Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Према Предлог одлуке о финансијској подршци Фонду за стипендирање и подстицања напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника УНС-а, Град Нови Сад се обавезује да као финансијску подршку Фонду за школску 2021/2022. годину обезбеди средства за стипендирање 15 даровитих студената Универзитета у Новом Саду. Стипендија се додељује даровитим студентима у области природно-математичке (две стипендије), техничке (две стипендије), пољопривредне, технолошке, медицинске (две стипендије), економске (две стипендије), правне (две стипендије), хуманистичке науке и у области уметности и спорта. За школску 2021/2022. годину стипендија се утврђује у нето износу од 22 хиљада динара, по даровитом студекту и додељује се месечно током 12 месеци.

О прихваћеним предлозима расправљаће одборници и одборнице на седници Скупштине Града Новог Сада.