Седница Скупштине Града Новог Сада одржаће се сутра, у среду 8. септембра, са почетком у 10 часова, а због поштовања епидемиолошких мера седница градског парламента одржаће се у великој сали Скупштине АП Војводине.

На Дневном реду XVIII седнице наћи ће се више од 30 тачака. Међу предложеним одлукама највише је оних из области урбанизма, па ће се тако на дневном реду наћи неколико планова детаљне регулације, потом измене и допуне појединих планова генералне и детаљне регулације, као и одлуке о изради планова.

Поред наведених, пред одборницама и одборницима наћи ће се Извештај о извршењу буџета Новог Сада за првих шест месеци ове године. Према предложеном Извештају, приходи и примања буџета Града Новог Сада из свих извора средстава из буџета, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, остварени су у износу од 18.705.464.460,04 динара, који је за 11,3 одсто већи од планираних средстава буџета по плановима за извршење за дати период и чини 56 одсто планираних средстава на годишњем нивоу.

Одборнице и одборници расправљаће и о комуналним темама, међу којима су измене и допуне Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину, потом извештаји о реализaцији инвестиционих активности у првој половини године за ЈКП „Пут“, „Лисје“ и „Тржницу“, те давање сагласности на процену вредности капитала и имовине ЈКП „Пута“ и Спенса.

Међу предложеним тачкама је Предлог одлуке о финансијској подршци Фонду за стипендирање и подстицањe напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду, за школску 2021/2022. годину, према којој се Нови Сад обавезује да као финансијску подршку Фонду за поменуту школску годину обезбеди средства за стипендирање 15 даровитих студената УНС-а. Стипендија се утврђује у нето износу од 22 хиљада динара, по студенту и додељује се месечно током 12 месеци.

На дневном реду предложено је и неколико тачака из области културе, које се тичу измена и допуна статута КЦ „Руменка“ и Новосадског дечијег културног центра, као и тачке из области социјале: Извештај о раду Центра за социјални рад Града Новог Сада за претходну, те давање сагласности на Програм рада Центра за ову годину.

Пред одборницама и одборницима ће се наћи и тачке о преносу јавне својине са републике на град, потом отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта, те размени непокретности. Последње тачке резервисане су за кадровска решења, међу којима је и именовање директора ЈГСП „Нови Сад“.