Чланови Комисије за називе делова насељених места Скупштине Града Новог Сада на данас одржаној седници разматрали су захтеве Републичког геодетског завода и неколико привредних субјеката за давање назива улици у Новом Саду на подручју КО Ветерник.

Комисија је утврдила предлоге решења на предлог Историјског архива Града Новог Сада, којим би се улици која почиње од Улице ветерничке, између кп 4618 и кп 4012/41, иде дуж кп 4012/20 и завршава се између кп 4012/21 и кп 4012/68, дао назив по свештанику, протореју Успенске цркве Вељку Миросављевићу. Улица која почиње од Улице ветерничке, између кп 4028/41 и кп 4017/1, иде дуж кп 4030/1 и завршава се између кп 4029 и кп 4032, добила би назив по архимандриту, писцу и добротвору Мирону Ђорђевићу. Улица која почиње од Улице Марије Бурсаћ између кп 3817/121 и кп 4644, иде дуж кп 3817/95 и кп 3817/36 и завршава се код Улице цетињске, добила би назив по лекару, професору, утемељивачу Медицинског факултета Милану Јовановићу Батуту. Улици која почиње од Улице Светолика Ранковића, иде дуж кп 2207/27 и завршава се између 2207/41 и кп 2207/26, добила би  назив по монаху, академском сликару и српском светитељу Рафаилу Шишатовачком, док би улица која почиње од Улице Светолика Ранковића, иде дуж кп 2207/56 и завршава се између 2207/70 и кп 2207/55, добила назив по професор гимназије и књижевнику Милану Јовановићу Баби.

Након што мишљење дају Национални савети мађарске, словачке и русинске националне мањине и Савет за међунационалне односе Града Новог Сада, а надлежни покрајински секретаријат да претходну сагласност, Скупштина града ће расправљати о прихваћеним предлозима.