Данас је одржана XX седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојена следећа акта:

1. Одлука о изменама и допуни Одлуке о задуживању Града Новог Сада код Европске банке за обнову и развој

2. Одлука о изменама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2021. годину

3. Одлука о изменама и допунама Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину

4. Одлука о изради плана генералне регулације простора блокова између Улице војводе Путника и Институтског пута у Сремској Каменици

5. Одлука о изради плана генералне регулације ширег центра у Сремској Каменици

6. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (усаглашавање правила уређења и грађења у грађевинском подручју)

7. Одлука о изменама и допуни Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад

8. Одлука о изменама и допунама Одлуке о финансирању пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“

9. Одлука о измени Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Града Новог Сада путем изградње објекта јавне намене од посебног значаја за Град Нови Сад, а за потребе Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад, на Видовданском насељу у Новом Саду

10. Одлука о изменама Одлуке о Програму изградње објекта за потребе Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад на Видовданском насељу у Новом Саду за 2021. годину

11. Годишњи извештај о раду и пословању Апотекарске установе Нови Сад за 2020. годину

12. Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2021. години за период јануар – јун 2021. године

13. Извештај о реализацији Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“,  Нови Сад за 2021. годину – текуће субвенције, за период јануар – јун 2021. године

14. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2021. годину  за период јануар – јун 2021. године

15. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2021. годину – за период од 1. јануара до 30. јуна 2021. године

16. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2021. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2021. године

17. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2021. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2021. године

18. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2021. године

19. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2021. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2021. године

20. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за период од 01. јануара до 30. јуна 2021. године

21. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период  01. јануар – 30. јун 2021. године

22. Одлука о изменама Одлуке о Програму финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2021. години

23. Одлука о изменама Одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2021. годину

24. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину

25. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2021. годину

26. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2021. годину

27. Одлука о изменама и допунама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2021. годину

28. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2021. годину

29. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2021. годину

30. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2021. годину

31. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности у циљу одржавања чистоће на јавним површинама за 2021. годину

32. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2021. годину

33. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2021. години

34. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности за 2021. годину, које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада

35. Одлука о Програму економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последица епидемије заразне болести COVID-19 у Републици Србији, Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад

36. Одлука о Програму економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последица епидемије заразне болести COVID-19 у Републици Србији, Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2021. годину

37. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2021. годину

38. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2021. годину

39. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2021. годину

40. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2021. годину

41. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2021. годину

42. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину

43. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2021. годину

44. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2021. годину

45. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2021. годину

46. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2021. годину

47. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом  и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2021. годину

48. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допунама Програмa рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2021. годину

49. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада „Новосадског позоришта – Újvidéki Színház“, Нови Сад за 2021. годину

50. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допуни Програмa рада Позоришта младих, Нови Сад за 2021. годину

51. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2021. годину

52. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2021. годину

53. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допуни Програмa рада Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин за 2021. годину

54. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад за 2021. годину

55. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад за 2021. годину

56. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Стеријиног позорја, Нови Сад за 2021. годину

57. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допуни Програмa рада Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад за 2021. годину

58. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог за 2021. годину

59. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма рада Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач за 2021. годину

60. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Културног центра „Руменка“, Руменка за 2021. годину

61. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Стамбене агенције Града Новог Сада

62. Решења Комисије за називе делова насељених места:

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица проте Вељка Миросављевића)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Мирона Ђорђевића)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Милана Јовановића Батута)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Рафаила Шишатовачког)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Милана А. Јовановића Бабе)

63. Одлука којом се предлаже отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије у јавну својину Града Новог Сада, непосредном погодбом, без накнаде, и то катастарске парцеле број: 7/9 К.О. Нови Сад III, површине 1225 m2

64. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, Месној заједници „Лиман III“

65. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, Месној заједници „Омладински покрет“

66. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, Месној заједници „Братство – Телеп“

67. Решење о рушењу објекта који се налази у Новом Саду, Улица Руменачка број 152

68. Решење o разрешењу и именовању заменика члана Градске изборне комисије на предлог Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ – ПОБЕДА ЗА НОВИ САД – РУСКА СТРАНКА

69. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о именовању три члана Школског одбора Гимназије „Исидора Секулић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању члана  Школског одбора Медицинске школе „7. април“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању два члана Школског одбора Гимназије „Лаза Костић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу два члана Школског одбора Гимназије „Лаза Костић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању два члана Школског одбора Основне школе „Коста Трифковић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Милош Црњански“, Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Михајло Пупин“, Ветерник

– Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Михајло Пупин“, Ветерник

– Решење о престанку дужности члана Управног одбора Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад

– Решење о именовању члана Управног одбора Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад

– Решење о разрешењу директора Културног центра „Руменка“, Руменка

– Решење о разрешењу члана Управног одбора Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Школе за основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом ученика, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Техничке школе „Милева Марић – Ајнштајн“, Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Соња Маринковић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Милош Црњански“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Јован Поповић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и избору члана Савета за особе са инвалидитетом

– Решење о разрешењу и избору члана Комисије за родну равноправност

– Решење о именовању вршиоца дужности директора Културног центра „Руменка“, Руменка

– Решење о именовању члана Управног одбора Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад

– Решење о престанку дужности председника Управног одбора Агенције за енергетику Града Новог Сада

– Решење о именовању председника Управног одбора Агенције за енергетику Града Новог Сада

– Решење о именовању члана Управног одбора Стамбене агенције Града Новог Сада

– Решење о престанку дужности члана Управног одбора Стамбене агенције Града Новог Сада

– Решење о престанку дужности члана Управног одбора Позоришта младих, Нови Сад

– Решење о именовању члана Управног одбора Позоришта младих, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Никола Тесла“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању два члана Школског одбора Основне школе „Алекса Шантић“, Степановићево

– Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Соња Маринковић“, Нови Сад

– Решење о престанку дужности директора „Новосадског позоришта – Újvidéki Színház”, Нови Сад

– Решење о именовању вршиоца дужности директора „Новосадског позоришта – Újvidéki Színház”, Нови Сад

– Решење о разрешењу председника Управног одбора Центра за социјални рад Града Новог Сада

– Решење о именовању председника Управног одбора Центра за социјални рад Града Новог Сада