Чланови Савета за економски развој Града прихватили су на данашњој седници Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2021. годину и упутули га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Овим програмом даје се преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама, класама и културама, анализа стања заштите и уређења пољопривредног земљишта, утврђује Програм радова на заштити и уређењу пољопривредног земљишта и План коришћења пољопривредног земљишта у својини Републике Србије.

О прихавћеном Програму расправљаће одборнице и одборници на седници Скупштине града.