На данашњој седници Савета за културу и информисање разматрани су Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад, Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Културног центра „Руменка“, Руменка и Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о оснивању Мађарског културног центра „Петефи Шандор“, Нови Сад – Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék и Предлог одлуке о образовању Одбора за спровођење Одлуке о подизању споменика Апотеоза Српске Војводине у Новом Саду.

Предлозима одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад, Одлуке о оснивању Културног центра „Руменка“, Руменка и Одлуке о оснивању Мађарског културног центра „Петефи Шандор“, Нови Сад – Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék врши се усклађивање Одлуке са одредбама Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад.

Између осталог, наведеним предлозима прописано је да се поред делатности утврђених одлуком о оснивању Установе, Статутом Центра могу утврдити и друге делатности Центра, уређено је да висину средстава за финансирање делатности установа културе чији је оснивач Град Нови Сад утврђује Скупштина Града Новог Сада, на основу предлога годишњег програма рада и предлога финансијског плана установе културе за наредну годину, као и пројекција за наредне две године, врши се прецизирање процедуре финансирања Центра у смислу јасно утврђених обавеза Града као оснивача и установе у овој процедури, одређена је Градска управа за културу као орган оснивача и утврђене њене обавезе у процедури одређивања конкретних програма који су предмет буџетског финансирања, као и утврђен начин доделе средстава Центру, а прецизиран је и начин коришћења одобрених буџетских средстава, као и извештавање оснивача о раду и финансијском пословању Установе.