Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку на данашњој седници већином гласова прихватили су Предлог плана генералне регулације Алмашког краја у Новом Саду, Предлог плана генералне  регулације простора између улица Мичуринове, Новосадског сајма и Футошке у Новом Саду, Предлог плана детаљне регулације Новог насеља у Новом Саду, Предлог плана детаљне регулације дела Авијатичарског насеља и Детелинаре у Новом Саду, Предлог плана детаљне регулације блока између Темеринске, Кисачке и Доситејеве улице у Новом Саду,  Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације Сремске Каменице са окружењем (локалитет Григовац и др.) и Предлог одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације линијског центра дуж Улице царице Милице у Футогу (локалитет на парцелама бр. 3001, 3003 и 3004 К.О. Футог).

На данашњој седници усвојени су и  Предлог одлуке о изради плана генералне регулације простора за пословање на углу Темеринског пута и Државног пута А1 (Е-75) у Новом Саду, Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације „Буковачки пут II“ у Петроварадину, Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације простора  „Ливаде I“ на Алибеговцу у Сремској Каменици, Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације дела Купусишта у Футогу, Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду (локалитет на углу улица Марка Миљанова и Филипа Вишњића) и Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет зелене површине уз Булевар цара Лазара), Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Каћ (усаглашавање правила уређења и грађења) и Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута IБ-21 на административном подручју града Новог Сада (локалитет станице за снабдевање горивом „Парагово“).

Савет је  прихватио Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Стамбене агенције Града Новог Сада за 2021. годину, Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар -30. септембар 2021. године, Предлог решења о размени непокретности непосредном погодбом под тржишним условима између Града Новог Сада и Дуброја Јована, Дуброја Бранке и Ћоровић Дарка, из Новог Сада и Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, центру за социјални рад Града Новог Сада.

Прихваћени предлози и информација упућени су Скупштини Града Новог Сада о којима ће расправљати одборнице и одборници на седници Скупштине заказаној за понедељак, 29. новембар.