Чланице и чланови Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и бригу о деци и породици на данашњој седници прихватили су Извештај о раду Надзорног одбора Апотекарске установе Нови Сад за 2021. годину, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада и развоја Апотекарске установе Нови Сад за 2021. годину и Предлог решења о давању сагласности на Статут Центра за социјални рад Града Новог Сада.

У Извештају о раду Надзорног одбора Апотекарске установе Нови Сад за 2021. годину дате су активности које је Надзорни одбор спровео, након именовања у марту 2021. године, кроз рад у три одржане седнице. Надзорни одбор донео је нови Пословник о раду, анализирао Годишњи извештај о раду и пословању Апотекарске установе Нови Сад за 2020. годину и Извештај о раду и пословању Апотекарске установе Нови Сад за период јануар-септембар 2021. године, разматрао је рад и пословање Апотекарске установе Нови Сад на основу достављених материјала за седнице, као и реализацију донетих одлука Управног одбора, на основу чега је констатовао да се рад и финансијско пословање Апотекарске установе Нови Сад спроводио у складу са законом и актима Апотекарске установе Нови Сад, а наводи се и информација да су пословни рачуни Апотеке деблокирани почетком октобра, као и да је Републички фонд за здравствено осигурање измирио своје обавезе према Апотеци из ранијих година, што све ствара претпоставку нормализације пословања Апотеке, могућност набавке лекова који се издају за потребе пацијената РФЗО, као и набавку лекова, парафармације, дијететских суплемената и др. за комерцијалне намене, наводи се у Извештају.

Прихваћени предлози упућени су Скупштини Града Новог Сада на разматрање.