Чланови Савета за буџет и финансије, на данашњој седници прихватили су Предлог одлуке о изменама Одлуке о одређивању зона на територији Града Новог Сада са коефицијентима за непокретности у зонама за потребе утврђивања пореза на имовину и Предлог одлуке о дугорочном кредитном задуживању Града Новог Сада за финансирање пројекта Спортски комплекс у Футогу и упутили их Скупштини Града Новог Сада на разматарње.

Према Предлогу одлуке о изменама Одлуке о одређивању зона на територији Града Новог Сада са коефицијентима за непокретности у зонама за потребе утврђивања пореза на имовину Улица Привредникова од броја 20 до броја 998 и Улица проф. др Драгослава Милисављевића, које припадају месној заједници која се налази у другој зони, разврставају се у трећу зону. Како је образложено, имајући у виду комуналну опремљеност, опремљеност јавним објектима и саобраћајну повезаност са централним деловима јединице локалне самоуправе, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу, Улица Привредникова од броја 20 до броја 998 и Улица проф. др Драгослава Милисављевића, имају исти статус као и улице које се налазе у трећој зони, те не испуњавају критеријуме за разврставање у другу зону.

Према Предлогу одлуке о дугорочном кредитном задуживању Града Новог Сада за финансирање пројекта Спортски комплекс у Футогу, одобрава се дугорочно кредитно задуживање Града Новог Сада за финансирање Пројекта Спортски комплекс у Футогу, који ће чинити затворени олимпијски базен 50х25м и затворени мали (дечији) безен 25х7м, потом отворени спортски терени (два кошаркашка, два одбојкашка и два тениска терена), дечја игралишта и теретане на отвореном као и пратећа инфраструктура неопходна за функционисање самог објекта. Задуживање би се реализовало узимањем кредита у износу од 1.654.000.000,00 динара, на домаћем финансијском тржишту, уз грејс периодом од две године. Како је образложено, у Новом Саду се у 2022. години, као и у наредне две, очекује реализација значајних инфраструктурних пројеката, планираних Одлуком о буџету Града Новог Сада и Планом јавних инвестиција за период 2022-2024 године. Очекивана вредност јавних инвестиција у наредној години износи 13,78 милијарди динара, које ће се реализовати директним финансирањем, односно путем капиталних трансфера, субвенција и дотација. Такође се очекује реализација вишегодишњих капиталних пројеката, јер је Планом јавних инвестиција за 2023. годину за капиталну потрошњу планиран износ од 6,85 милијарди динара, а за 2024. годину 2,32 милијарде динара. Из наведених разлога, иако се приходи и примања буџета Града Новог Сада остварују на задовољавајућем нивоу, коришћење средстава дугорочног кредита по повољним условима, за финансирање Пројекта Спортски комглекс у Футогу, свакако ће омогућити подизање квалитета живота становника насеља Футог, као и грађана који би гравитирали ка датом делу града. Спортски комплекс у Футогу би користили ученици основних и средњих школа, ватерполо савез, пливачки клубови, рекреативци свих старосних доба, а постојала би и могућност организовања разних нивоа такмичења.

Прихваћени предлози упућени су Скупштини Града Новог Сада на разматрање.