Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку, на данашњј 22. седници, прихватили су Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, Мађарском кулутурном центру „Петефи Шандор“, Нови Сад- Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék, као и Предлог решења о прибављању непокретности у јавну својину Града Новог Сада у Петроварадину, улица Палмотићева број 1, од привредног друштва „Abrado Sombor“ doo Sombor, непосредном погодбом.

Прихваћени предлози упућени су Скупштини Града Новог Сада на разматрaње.