Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници једногласно прихватили Предлог одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2022. годину, Предлог одлуке о измени Одлуке o прибављању непокретности у јавну својину Града Новог Сада путем изградње објекта јавне намене од посебног значаја за Град Нови Сад, новог моста преко Дунава на стубовима некадашњег моста Франца Јозефа у Новом Саду и Предлог одлуке о измени Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Града Новог Сада путем изградње објекта јавне намене од посебног значаја за Град Нови Сад, а за потребе Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад, на Видовданском насељу у Новом Саду.

На данашњој седници прихваћени су и заједно са осталим предлозима упућени Скупштини Града Новог Сада на даље разматрање и Предлог одлуке о Програму изградње објекта за потребе Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад на Видовданском насељу у Новом Саду за 2022. годину, Предлог одлуке о измени Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Града Новог Сада путем изградње објекта од посебног значаја за Град Нови Сад – спортског комплекса у Футогу као и Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину.