Чланицама и члановима Комисије за представке и предлоге на данас одржаној седници обратио се суграђанин из Улице Рудничке број 10, који жели да се његова адреса и парцела на којој се налази, води у Улици Лазара Стојковића. Разлог за промену адресе, како је рекао подносилац представке, је тај што је Улица Лазара Стојковића пробијена до његове куће пре четири године, локацијски је ближа и приступачнија него улица у којој се његова адреса води. Чланови Комисије су се усагласили да ову представку поднесу Градској управи за комуналне послове и Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције.

Комисија је разматрала одговор добијен од Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције на раније поднету представку, у којој је један суграђанин указао на проблем изливања уличне канализације у улицама Николе Тесле, Уроша Предића, Ђорђа Бешлина и Др Милана Петровића. У одговору се каже да је у предлог Програма уређивања грађевинског земљишта за 2022. годину уврштена изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Улици Никола Тесла. Реализацијом овог Програма решио би се и проблем изливања уличне канализације на тај начин што је предвиђено постављање црпне станице у дворишту Јодне бање, па би тиме канализацију из Улице Николе Тесле која је на нижем гравитационом нивоу у односу на Футошку улицу,  пумпом одводили у канализациону мрежу у Футошкој улици.

Од исте Градске управе Комисија је разматрала и одговор на представку једног од купаца станова у Улици Пашићева бр. 9. У одговору се каже да Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције није у правној могућности и не може позитивно одговорити на захтев суграђанина којем је раније додељен стан на коришћење за расељена лица, а чији је захтев био за доделу другог стана или поправку крова зграде у којој се налази тај стан.

Добијени одговори од надлежних институција за сваку представку биће послати на адресе подносилаца представки.