На данашњој седници Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и бригу о деци и породици разматран је Предлог одлуке о измени Одлуке о програму инвестиционих активности Градске управе за социјалну и дечију заштиту за 2022. годину.

Предложеном одлуком о измени Одлуке о програму инвестиционих активности Градске управе за социјалну и дечију заштиту за 2022. годину, планирана су средства у укупном износу од 18.440.000,00 динара, односно Финансијским планом прихода и примања и расхода и издатака, кроз измену апропријације обезбеђена су средства у износу од 3.800.000,00 динара за наставак реализације активности започетих у 2021. години на изградњи Прихватилишта за одрасла и стара лица у Футогу, укупне површине 6.200 квадратних метара, спратности П+2.