Градска изборна комисија Града Новог Сада, на седници одржаној 18. фебруара, усвојила је Пословник ГИК-а.

На 1. седници донето је и Решење о овлашћењу за потписивање налога и других аката за исплату средстава, као и Решење о одређивању лица задуженог за чување и употребу печата и штамбиља Градске изборне комисије Града Новог Сада.