Градска изборна комисија Града Новог Сада, на седници одржаној 29. марта, донела је Одлуку о измени Плана спровођења обука лица именованих у бирачке одборе за спровођење избора за народне посланике и председника Републике на територији Града Новог Сада.

На данашњој седници Градска изборна комисија је донела закључак о утврђивању информације о месту и времену за обављање примопредаје изборног материјала пре гласања између Градске изборне комисије Града Новог Сада и бирачких одбора.

Градска изборна комисија је такође донела Одлуку о одређивању лица за пријем обавештења и за објављивање информације о укупном броју бирача у Граду Новом Саду за гласање ван бирачког места на изборима за избор народних посланика Народне скупштине и председника Републике, расписаних за 3. април 2022. године.

На 24. седници усвојен је записник са 23. седнице Градске изборне комисије.