Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку на данашњој седници већином гласова прихватили су Предлог плана генералне регулације блокова уз Булевар Европе у Новом Саду, Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет комплекса МУП на углу Булевара краља Петра I и Улице браће Јовандић), Предлог плана детаљне регулације подручја западно од Државног пута IБ-12 у Новом Саду, Предлог плана детаљне регулације подручја јужно од главне градске саобраћајнице на Алибеговцу, а источно од Буковачког пута у Петроварадину, Предлог плана детаљне регулације подручја јужно од градске главне саобраћајнице на Алибеговцу, а западно од Буковачког пута у Петроварадину и Предлог одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације Малог Лимана у Новом Саду (локалитет у Улици војводе Мишића број 6).

На данашњој седници прихваћен је и Предлог одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације Детелинаре између улица Хаџи Рувимове, Илије Бирчанина, Бранка Бајића и Веселина Маслеше у Новом Саду (локалитет на углу улица Веселина Маслеше и Коперникове), Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације Сремске Каменице са окружењем (због промене ширине заштитног појаса гасовода), Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације дела новог центра северно од Футошке улице у Новом Саду, Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације комплекса Центра за основну полицијску обуку у Сремској Каменици, Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације радне зоне северно од Државног пута А1 (Е-75) у Каћу и Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације Адица у Новом Саду (локалитет на парцелама бр.2563/11 и 2564/1 К.О. Ветерник).

Савет је усвојио Предлог одлуке о додели стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за двочлано, четворочлано и петочлано домаћинство, као и предлоге одлуке о отуђењу станова из јавне својине Града Новог Сада, који су додељени у закуп избеглим лицима у Ченеју и Ветернику.

Чланови Савета прихватили су Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности за 2021. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада, Годишњи извештај о раду Стамбене агенције Града Новог Сада за 20121. годину, Анализу пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за 2021. годину, са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању, Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар – 31. децембар 2021. године, Предлог решења о измени Решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Центру за социјални рад Града Новог Сада као и предлоге решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Градској библиотеци и месним заједницама „Буковац“, „Подбара“, „Ковиљ“ и „Сава Ковачевић“.