Чланови Савета за заштиту животне средине прихватили су на данашњој седници Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на збрињавању и третману зелених остатака са јавних зелених површина на територији Града Новог Сада за 2021. годину ЈКП „Градско зеленило“ за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Према прихваћеном Извештају, ЈКП „Градско зеленило“ спровело је поступка јавне набавке машине за уситњавање зеленог отпада – „дробилица“. Како је наведно, у складу са Уговором, 27. августа 2021. године поднет је захтев Градској управи за заштиту животне средине за пренос 50 одсто аванса за реализацију набавке, а средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада уплаћена су 14. септембра прошле године на рачун предузећа у износу од 19.980.000 динара. Преостала средства за реализацију Уговора, у износу од 19.980.000 динара, обезбеђена су Програмом за 2022. годину.

О прихваћеном Ивештају расправљаће одборнице и одборници на наредној седници Скупштине Града Новог Сада.