Чланицама и члановима Комисије за представке и предлоге на данашњој седници обратила се једна суграђанка својом представком која се односи на рад фирме за рециклажу отпада на Темеринском путу. Према њеним речима, приликом истовара и утовара отпада, ствара се превелика бука и прашина, што становницима околних кућа отежава свакодневни живот.

Комисија је разматрала и одговоре на претходно упућене представке пристигле од надлежних установа и служби. Поводом представке становника улица Миколе Кочиша и Приштинске, да се одржавају зелене површине, које се додатно уништавају паркирањем возила, као и да се Приштинска улица асфалтира и комунално опреми, одговорено је да ће стручна служба Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције изаћи на терен и утврдити чињенично стање и по потреби дати налог за реконструкцију зелених површина или евентуалну поставку зелених стубића ради заштите зелених површина. Што се тиче изградње тротоара и атмосферске канализације, неопходно је определити финансијска средства једним од Програма уређивања грађевинског земљишта, каже се у оквиру истог одговора. Такође се предлаже да се обрате надлежној месној заједници како би предметни радови били уврштени у приоритетне.

Овај одговор, као и сви остали пристигли на поднете представке, биће прослеђени на кућне адресе подносиоца, једногласно је закључено на седници.