Чланови Савета за за јавни ред и мир и безбедност прихватили су на данашњој седници Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2022. годину и упутили га Скупштни града на размамтрање.

Предлогом одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2022. годину укупно планирана финансијска средства за реализацију Програма увећана су са 10.080.000 динара на 14.400.000 динара.

Како је објашњено, укупно планирана средства за реализацију инвестиционе активности износе 14.400.000 динара, од чега је износ од 4,32 милиона динара био планиран у претходној години, а остатак у 2022. години као наставак реализације обавеза. Ипак, како је у 2021. години у два наврата био покренут поступак јавне набавке за израду пројектне документације за изградњу система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада који је у оба наврата обустављен, јер није пристигла ни једна понуда, планирана средства нису реализована, те нереализована средства из 2021. године у износу од 4.320.000 динара потребно планирати у буџету Града Новог Сада за ову годину.

О прихваћеном предлогу одлучиваће одборнице и одборници на седници Скупштине Града Новог Сада, у понедељак, 27. јуна.