Чланови Савета за комуналне делатности прихватили су на данашњој седници Годишњи извештај о реализацији Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника ЈГСП „Нови Сад“, за 2021. годину – текуће субвенције и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање. Чланови Савета већином гласова прихватили су и Извештај о реализацији Програма економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последица епидемије заразне болести COVID-19 у Републици Србији, ЈГСП „Нови Сад“, као и Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности новосадског ЈГСП за прошлу годину за период јануар-децембар 2021. године.

На данашњој седници прихваћени су и Годишњи ликвидациони извештај са стањем на дан 31. децембар 2021. године ЈП „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду – у ликвидацији, број: 28/2022 од 31.03.2022. године, потом Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2022. годину, Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за ову годину, Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом из Топлификационог система Града Новог Сада, Предлог одлуке о изменама Одлуке о јавном превозу путника на територији Града и Предлог одлуке о изменама Одлуке о приступању изради Локалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад за период 2021-2030. године.

На данашњој седници прихваћени су и предлози о изменама одлука о овогодишњим програмима инвестиционих активности јавних комуналних предузећа и то „Водовода и канализације“, „Чистоће“, „Тржнице“, „Градског зеленила“, „Лисја“, „Зоохигијене и Ветерине Нови Сад“, те Прoгрaма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2022. години и Програма инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за ову годину.

Чланови Савета већином гласова прихватили су и предлоге о изменама програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2022. годину, потом ЈКП „Новосадска топлана“, ЈКП „Градско зеленило“, ЈКП „Чистоћа“, ЈКП „Информатика“, ЈКП „Лисје“, ЈКП „Тржница“, ЈКП „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“, ЈКП „Стан“ и ЈКП „Паркинг сервис“ за 2022. годину.

На седници је прихваћен и Предлог одлуке којом се предлаже Влади Републике Србије да донесе Одлуку о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије у јавну својину Града Новог Сада, непосредном погодбом, без накнаде, и то катастарску парцелу број 916/15 површине 5ha 39а 86m2 К.О. Нови Сад III.

О прихваћеним предлозима расправљаће одборнице и одборници на седници градског парламента, у понедељак, 27. јуна.