Чланице и чланови Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини на данас одржаној седници разматрали су и прихватили Предлог одлуке о утврђивању услова за спровођење мера којима се обезбеђује несметано пословање Апотекарске установе Нови Сад и Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и развоја Апотекараске установе Нови Сад за 2022. годину.

Од октобра 2021. године Апотекарска установа Нови Сад не налази се више у стању блокаде пословних рачуна. С обзиром да се пословање обавља у једној организационој јединици, оно се и даље одвија у условима претеће неспособности плаћања, имајући у виду да је од приходовања само једног објекта потребно обезбедити средства за плате и накнаде медицинских, као и немедицинских радника и органа управљања које здравствена установа мора имати, без обзира на број организационих јединица у којима обавља делатност – образложено је на седници.

Програмом рада и развоја Апотекарске установе Нови Сад за 2022. годину физички обим услуга за фармацеутске производе из средстава Републичког фонда за здравствено осигурање за 2022. годину, као и промет лекова и парафармације којим се остварују сопствени приходи, планиран је у знатно већем обиму у односу на претходну годину, с обзиром да се Апотекарска установа Нови Сад више не налази у стању блокаде пословних рачуна, те да има могућност закључивања нових уговора за снабдевање организационе јединице у којој врши промет лекова и медицинских средстава. У складу са тим, очекивани приходи од планираних услуга такође су вишеструко већи у односу на остварене у 2021. години – речено је приликом образлагања.