На данашњој седници Савета за културу и информисање разматрани су Предлог програма спровођења мера техничке заштите на културним добрима и добрима које уживају претходну заштиту у Граду Новом Саду, Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2022. годину, Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допуни Програмa рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2022. годину, Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2022. годину, Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад за 2022. годину, Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допунама Програмa рада Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад за 2022. годину, Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Стеријиног позорја, Нови Сад за 2022. годину, Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допуни Програмa рада Позоришта младих, Нови Сад за 2022. годину, Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада “Новосадског позоришта – Újvidéki Szinház”, Нови Сад за 2022. годину, Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Мађарског културног центра „Петефи Шандор“, Нови Сад – Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék за 2022. годину, Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад за 2022. годину, Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Установе за израду таписерија “Атеље 61”, Петроварадин за 2022. годину, Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменaма Програмa рада Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог за 2022. годину, Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменaма Програмa рада Културног центра “Руменка”, Руменка за 2022. годину, Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Установе за културу и образовање Културни центар “Кисач”, Кисач за 2022. годину, Предлог решења о давању сагласности на Статут Културног центра Новог Сада, Нови Сад, Предлог решења о давању сагласности на Статут Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Предлог решења о давању сагласности на Статут Историјског архива Града Новог Сада, Предлог решења о давању сагласности на Статут Музеја Града Новог Сада, Петроварадин, Предлог решења о давању сагласности на Статут Стеријиног позорја, Предлог решења о давању сагласности на Статут Позоришта младих, Предлог решења о давању сагласности на Статут „Новосадског позоришта – Ujvideki Szinhaz“, Предлог решења о давању сагласности на Статут Градске библиотеке у Новом Саду, Предлог решења о давању сагласности на Статут Новосадског дечијег културног центра, Предлог решења о давању сагласности на Статут Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин, Предлог решења о давању сагласности на Статут Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог, Предлог решења о давању сагласности на Статут Културног центра „Руменка“, Руменка, Предлог решења о давању сагласности на Статут Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач, Предлог одлуке о образовању Одбора за спровођење Одлуке о постављању скулптуралног дела „Човек јелен“ у Новом Саду, Предлог решења о престанку дужности и именовању члана одбора сталне манифестације у области културе од значаја за Град Нови Сад „Антићеви дани“.

На седници је разматрано мишљење Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад и Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада поводом поднете Иницијативе Фондације „Нови Сад – Европска престоница културе“ за постављање скулптуралног дела на простору „Креативног дистрикта“ у Новом Саду, Иницијатива Историјског архива Града Новог Сада, Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада и Фондације „Нови Сад – Европска престоница културе“ за подизање споменика др Јовану Ђорђевићу у Новом Саду и мишљења Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада и Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад поводом поднете Иницијативе Фондације „Нови Сад – Европска престоница културе“ за постављање  спомен – обележја посвећено Митру Суботићу Суби у Новом Саду.

Сви предлози су прихваћени већином гласова чланица и чланова Савета и биће упућени на наредну седницу Скупштине Града Новог Сада на усвајање.