Седница Скупштине Града Новог Сада, 28. по реду, одржаће се сутра, у четвртак, 21. јула, са почетком у 10 часова, а на Дневном реду седнице наћи ће се 77 тачака. За прву тачку сутрашње седнице предложен је Генерални урбанистички план Града Новог Сада до 2030. године, стратешки документ и план којим се утврђују границе и обухват грађевинског подручја, претежна намена простора, генерални правци и коридори инфраструктуре, подела на целине за даљу разраду плановима генералне регулације и други елементи значајни за даљу планску разраду.

Највећи број тачака сутрашње седнице односи се на комунални систем града: на извештаје о реализацији програма пословања и о реализацији програма инвестиционих активности јавних и јавно комуналних предузећа за претходну годину, као и других ивештаја који се тичу комуналног сектора и активности у Новом Саду током претходне године. Међу тачкама су предложена и решења на одлуке надзорних одбора градских предузећа о расподели добити за 2021. годину, али и информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа за прва три месеца ове године.

Пред одборницама и одборницима ће се наћи и извештаји о раду и пословању градских установа културе за 2021. години, те образовање одбора за спровођење одлуке о постављању спомен-обележја Митру Суботићу Суби, односно образовању одбора за спровођење Одлуке о постављању скулптуралног дела на простору „Креативног дистрикта“. На Дневном реду ће се наћи и Предлог одлуке о финансијској подршци Фонду за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду, за школску 2022/2023. годину.

Током седнице ће се представити и извештај о стању безбедности саобраћаја на територији Града Новог Сада за 2021. годину, те извештају о раду Центра за социјални рад Града Новог Сада, такође за претходну годину.

На дневном реду налазе се и тачке које се односе на стамбену подршку Града Новог Сада, потом давање градског пословног простора на коришћење МЗ „Лиман“, Културном центру Новог Сада и Градској библиотеци, као и одлуке о радном времену објеката у којима се обавља угоститељска делатност, односно о радном времену трговинских и занатских објеката и објеката за приређивање игара на срећу и забавних игара у Новом Саду. Пред одборницама и одборницима ће се наћи и поједина кадровска решења.

Седница Скупштине Града Новог Сада одржаће се у великој сали Скупштине АП Војводине.