Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку су на данас одржаној седници већином гласова прихватили, Предлог плана детаљне регулације становања „Авијатичарско насеље“ у Новом Саду, Предлог плана детаљне регулације подручја Алибеговца, југоисточно од пута на катастарској парцели број 4497 КО Петроварадин у Петроварадину, Предлог плана детаљне регулације дела подручја Алибеговца, југоисточно од Државног пута IБ-21 у Петроварадину, Предлог плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици и Предлог плана детаљне регулације дела Салајке јужно од Партизанске улице у Новом Саду.

Савет је прихватио и заједно са осталим предлозима проследио Скупштини града на даље разматрање, Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности за 2022. годину које спроводи Градске управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада, потом Предлог одлуке о додели стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду, Булевар цара Лазара број 47 – петочлано домаћинство, Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Новосадском дечијем културном центру, Нови Сад, Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији Града Новог Сада и Предлог одлуке о додели стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду, Кисачка број 55 – трочлано домаћинство.