На седници Савета за заштиту животне средине, која је данас одржана, разматрани су и прихваћени Предлог одлуке о изменама и допунама Плана енергетске ефикасности Града Новог Сада за 2022. годину и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада и финансијског плана Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2022. годину.

У оквиру образлагања Предлога одлуке о изменама и допунама Плана енергетске ефикасности Града Новог Сада за 2022. годину речено је да се, у складу са Закључком Градоначелника Града, Градска управа за заштиту животне средине пријавила на конкурс за реализацију пројекта енергетске санације на унапређивању енергетске ефикасности вртића ,,Бубамара, Ченејска 50, укупне вредности 34.733.726,16 динара. Имајући у виду да је Решењем Министарства рударства и енегретике одобрено финансирање Пројекта Града Новог Сада у износу од 23.053.608,31 динара, остатак средстава за реализацију пројекта у износу 11.680.117,85 динара обезбеђена су у буџету Града – речено је на седници и додато да се у циљу унапређења енергетске ефикасности вртића ,,Бубамара“ предузимају све неопходне радње за реализацију наведеног пројекта.

У циљу предузимања мера за ублажавање енергетске кризе, а по датим препорукама Министарства рударства и енергетике јединицама локалне самоуправе, неопходно је израдити Студију унапређења јавне расвете на територији Града Новог Сада у оквиру које би се разрадио модел за реконструкцију и рационализацију трошкова мреже јавне расвете на територији Града Новог Сада, и тиме створили предуслови за имплементацију одрживих еколошких решења – закључено је приликом образлагања.