Чланице и чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова прихватили, Предлог одлуке о измени Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду, као јавног предузећа, затим Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2022. годину, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2022. годину, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад за 2022. годинум, Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа ,,Чистоћа Нови Сад за 2022. годину и Предлог решења о изменама Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада и именовању команданта, заменика команданта, начелника и чланова Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада.

На данашњој седници прихваћен је Предлог решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавно комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за период 2022 – 2031. године,  Предлог решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за период 2022-2033. године, као и предлози решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја новосадских јавно комуналних  предузећа за период 2022-2032. године и то  „Водовода и канализације“, „Тржнице“, „Лисја“, „Чистоће“, „Информатике“, „Стана“ и „Зоохигијене и Ветерине Нови Сад“.

Савет је прихватио и предлоге решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја  за период  2022-2028. године и то, Јавно комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“, Јавног комуналног предузећа „Лисје“, Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ и Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“.

Чланови Савете прихватли су Предлог о решења давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Новосадска топлана“ за период 2022-2027. године, Предлог о решења давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Тржница“ за период 2022-2027. године, Предлог о решења давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Информатика“ за период 2022-2026. године, Предлог о решења давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“за период 2022-2026. године и Предлог о решења давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Градско зеленило“ за период 2022-2026. године.

О прихваћеним предлозима расправљаће одборнице и одборници на седници градског парламента заказаној за 25. новембар 2022. године.