На данашњој седници Савета за образовање, већином гласова усвојен је и упућен  Скупштини Града на даље разматрање, Предлог одлуке о измени Одлуке о мрежи јавних установа које обављају делатност предшколског васпитања и образовања на територији Града Новог Сада.

Овим Предлогом одлуке мења се Одлуку о мрежи јавних установа које обављају делатност предшколског васпитања и образовања на територији Града Новог Сада која је донета за период од 2019. до 2024. године. Имајући у виду да су у међувремену изграђена два нова објекта, да је у току изградња још једног објекта, чија се изградња предвиђа за крај 2023. године, као и да је у току израда пројектно-техничке документације за још два објекта, указала се потреба да се приступи доношењу одлуке о измени Одлуке о мрежи јавних установа које обављају делатност предшколског васпитања и образовања на територији Града Новог Сада.

Изменом ове Одлуке предложено је да новоизграђени објекат у Ветернику у улици Милана Тепића бб, припадне 2. Предшколској установи ,,Ластавица“ у Ветернику, да новоизграђени објекат у улици Драгомира Бојанића Гидре бб, припадне 3. Предшколској установи ,,Мирослав Антић“ у Новом Саду, док би објекат чија је изградња у току, за који је предвиђен рок изградње за крај 2023. године на Адицама, у улици Десанке Максимовић, припао 2. Предшколској установи ,,Ластавица“ у Ветернику.

За објекат за који је у току израда пројектно техничке документације, чије се изградња планира у улици Илариона Руварца предлаже се, одлуком о измени Одлуке, да припадне 5. Предшколској установи ,,Јован Јовановић Змај“ у Новом Саду, док би се други објекат који се планира на локацији кухиње на Булевару Европе 31, под редним бројем 12. у 5. Предшколској установи ,,Јован Јовановић Змај“ у Новом Саду, уместо кухиње водио као вртић.

Такође, овим Предлогом одлуке предложено је да се подаци који у моменту доношења ове Одлуке нису били уписани као припадајуће површине објектима Предшколске установе, јер нису били познати, а односе се на површину затвореног простора и површину отвореног простора, сада  додају.