Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку су на данас одржаној седници већином гласова прихватили, Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Стамбене агенције Града Новог Сада за 2022. годину.

Како стоји у образложењу овог Предлога решења, до измена Програма рада Стамбене агенције Града Новог Сада за 2022. годину је дошло на основу накнадних вишкова и мањкова радова и битних промена цена на тржишту. Изменом је извршена прерасподела  средстава за опрему и некретнине у припреми, тако да је по конту грађевински објекат у изградњи Момчила Тапавице уместо 248 милона динара планирано 243 милиона динара, док је по конту грађевински објекат у изградњи Момчила Тапавице за ламелу број 5, уместо 48,3 милиона динара планирано 53,3 милиона динара.

Прихваћени предлог упућен је градском парламенту на даље разматрање.