Чланице и чланови Савета за особе са инвалидитетом на данашњој седници једногласно су усвојили Предлог одлуке о отуђењу станова из јавне својине Града Новог Сада у Новом Саду, Клисански пут бр. 7 и 9, без накнаде, који су додељени у закуп ратним војним инвалидима и породицама палих бораца.

Како је на данашњој седници речено, Предлогом одлуке утврђују се начин, услови и поступак за отуђење станова из јавне својине Града Новог Сада у Новом Саду, Клисански пут бр. 7 и 9, без накнаде, у циљу трајног решавања стамбених потреба ратних војних инвалида као и  корисника права на породичну инвалиднину по основу палог борца из оружаних акција после 17. августа 1990. године,  за очување суверености, независности и територијалне целокупности Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, Савезне Републике Југославије, државне заједнице Србија и Црна Гора и Републике Србије, односно у вези са учествовањем у рату у Савезној Републици Југославији од 24. марта до 26. јуна 1999. године.

Такође, Предлогом одлуке прописано је да захтеве за закључење уговора о отуђењу стана без накнаде подносе лица којима су предметни станови дати у закуп на основу Уредбе, а који испуњавају услове из одлуке, да се захтеви подносе Градској управи за имовину и имовинско-правне послове, која спроводи поступак за закључење уговора као и  да испуњеност услова из ове одлуке утврђује Градска управа за социјалну и дечију заштиту.

Прихваћени Предлог одлуке упућен је Скупштини Града Новог Сада, о којем ће одборници расправљати на следећој седници Скупштинe заказаној за сутра, 25. новембар.