Данас је одржана XXXIII седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојена следећа акта:

1. Одлука о отуђењу станова из јавне својине Града Новог Сада у Новом Саду, Клисански пут бр. 7 и 9, без накнаде, који су додељени у закуп ратним војним инвалидима и породицама палих бораца

2. Одлука о отуђењу станова из јавне својине Града Новог Сада у Футогу, који су додељени у закуп избеглим лицима

3. Одлука о измени Одлуке о мрежи јавних установа које обављају делатност предшколског васпитања и образовања на територији Града Новог Сада

4. Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације улазног правца дуж пута Нови Сад – Руменка (локалитет на парцелама бр. 4153, 4154 и 4155 КО Руменка)

5. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (локалитет у Улици Петра Биге број 31)

6. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације Клисанског пута у Новом Саду (локалитет у Улици Сентандрејски пут бр. 153-155)

7. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блокова око Улице цара Душана у Новом Саду (локалитет у Улици цара Душана број 33)

8. Одлука о измени Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду, као јавног предузећа

9. Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2022. године

10. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2022. годину

11. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2022. годину

12. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2022. годину

13. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2022. годину

14. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Стамбене агенције Града Новог Сада за 2022. годину

15. Решење о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад за период 2022-2032. године

16. Решење о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад за период 2022-2026. године

17. Решење о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за период 2022 – 2031. године

18. Решење о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за период 2022 – 2026. године

19. Решење о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за период 2022-2032. године

20. Решење о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за период 2022-2027. године

21. Решење о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за период 2022-2032. године

22. Решење о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за период 2022-2028. године

23. Решење о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за период 2022-2032. године

24. Решење о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за период 2022-2028. године

25. Решење о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Информатика“ Нови Сад за период од 2022. године до 2032. године

26. Решење о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Информатика“ Нови Сад за период од 2022. године до 2026. године

27. Решење о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за период 2022-2033. године

28. Решење о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за период 2022-2027. године

29. Решење о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за период 2022-2032. године

30. Решење о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за период 2022-2028. године

31. Решење о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за период 2022 – 2032. године

32. Решење о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за период 2022 – 2028. године

33. Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2022. годину

34. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Аутономној покрајини Војводини за потребе Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Нови Сад, без накнаде

35. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Аутономној покрајини Војводини за потребе Дома здравља „Нови Сад“, Нови Сад, без накнаде

36. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Центру за социјални рад Града Новог Сада

37. Решење којим се одобрава употреба назива Града Новог Сада МАЧЕВАЛАЧКОМ КЛУБУ „ПРИМА“

38. Решење о изменама Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада и именовању команданта, заменика команданта, начелника и чланова Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада

39. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о разрешењу председника Управног одбора Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад

– Решење о именовању председника Управног одбора Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Саобраћајне школе „Пинки“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Васа Стајић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Гимназије „Јован Јовановић Змај“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Гимназије „Јован Јовановић Змај“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању два члана Координационог тела за борбу против насиља у основним и средњим школама на територији Града Новог Сада

– Решење о престанку дужности председника Савета за комуналне делатности

– Решења о престанку дужности заменика председника Комисије за међуградску сарадњу у земљи и иностранству

– Решење о разрешењу члана и избору председника и члана Савета за комуналне делатности

– Решење о избору заменика председника Комисије за међуградску сарадњу у земљи и иностранству

– Решење о избору члана Савета за праћење примене Етичког кодекса

– Решење о избору члана Савета за особе са инвалидитетом

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Свети Сава“, Руменка

– Решење о именовању директора Мађарског културног центра „Петефи Шандор“, Нови Сад – Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék

– Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Мађарског културног центра „Петефи Шандор“, Нови Сад – Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Електротехничке школе „Михајло Пупин“, Нови Сад

– Решење о именовању члана Школског одбора Електротехничке школе „Михајло Пупин“, Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Управног одбора Фонда за умапређење вокалне уметности младих „Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић – Калин“ у Новом Саду