На данашњој седници Комисије за представке и предлоге разматрана је представка суграђанке из Сремске Каменице којом је затражила решавање проблема станара дела Улице Карађорђеве, од броја 45 до краја те улице према насељу Боцке. Како је навела, они немају изграђену инфраструктуру (водовод, канализацију, атмосферску канализацију, тротоаре), па с тим у вези, сматрају да су оштећени и приликом утврђивања коефицијента за плаћање пореза на имовину. Према њеним речима, они спадају у трећу зону, а сходно критеријумима комуналне опремљености, спадају у 4. или 5. зону, па зато захтевају корекцију коефицијената. Комисија је једногласно донела закључак да се ова представка упути Градској пореској управи на разматрање.

Две суграђанке поднеле су представку у име својих суграђана из Улице Теодора Мандића у којој износе примедбе на рад ЈКП „Чистоћа“. Како су навеле, већ више пута су се обраћали овом јавно-комуналном предузећу са примедбом да радници „Чистоће“ не празне редовно посуде са комуналним отпадом испред њихових кућа. Појасниле су да се ради о неколико кућа које се налазе у слепој улици и да радници „Чистоће“ неће да залазе у тај део да би обавили свој посао, што њима представља велики проблем. Нагласиле су да су се у више наврата обраћале „Чистоћи“, али да нису добиле никакав одговор нити је њихов проблем решен. Комисија је закључила да ће се обратити ЈКП „Чистоћа“ захтевајући изјашњење и изналажење адекватног решења.

На седници су разматрани и пристигли одговори на раније упућене представке које ће Комисија проследити њиховим подносиоцима на кућне адресе.