Чланови Савета за особе са инвалидитетом прихватили су на данашњој седници Предлог одлуке о утврђивању мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност објектима који су у јавној својини Града Новог Сада и површинама јавне намене на територији Града и информациону приступачност и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Предлогом одлуке утврђене су мере за обезбеђивање боље доступности и приступачности објеката установа социјалне заштите, дечије заштите и образовања који су у јавној својини Града Новог Сада и површина јавне намене на територији Града, у циљу омогућавања несметаног приступа, кретања, коришћења услуга, боравка и рада свим особама, без обзира на њихове физичке, сензорне и интелектуалне карактеристике или године старости, и уређен је начин за њихово спровођење и обезбеђивање средстава за реализацију мера.

Такође, Предлогом одлуке уређено је да мере реконструкције и адаптације постојећих објеката, у циљу обезбеђивања физичке приступачности, обухватају постављање рампи, постављање косе равни, уградњу лифтова и вертикално подизних платформи, уклањање прагова, проширивање отвора за улаз, реконструкцију тоалета за особе са инвалидитетом, постављање звучне сигнализације, тактилну обраду површина и друге мере.

Предлогом одлуке такође је уређено да услуге којима се уклањају сензорне, говорне и менталне баријере у циљу обезбеђивања информационе приступачности обухватају прилагођавање текстова, брошура и књига на јасан и једноставан језик, остваривање права на информисање и комуникацију уз коришћење асистивних технологија, омогућавање учења знаковног језика и обезбеђивање услуге тумача за знаковни језик за глуве и наглуве особе, доступност свих културних садржаја особама са инвалидитетом, прилагођене електронске јавне услуге и интернет странице органа локалне самоуправе, и друге мере са циљем да се особама са инвалидитетом учине приступачним информације и комуникације путем употребе одговарајућих технологија.

О наведеном Предлогу, расправљаће одборнице и одборнице на наредној седници градске Скупштине.