На данашњој седници Савета за економски развој Града разматран је Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Града Новог Сада са финансијским планом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2023. годину.

Предлогом решења за реализацију Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2023. годину планирана су средства у укупном износу од 134.008.356,00 динара прихода из буџета Града. Програмом рада, Туристичка организација Града Новог Сада у 2023. години планира реализацију две програмске активности, и то Управљање развојем туризма и Промоцију туристичке понуде – наводи се у Предлогу решења.

Као најзначајнији циљеви Туристичке организације Града Новог Сада наведени су промоција и развој туристичких производа Новог Сада и спровођење активности које за циљ имају повећање туристичког промета, приступ промоцији туристичке понуде града као комплексној и одговорној активности усмереној на повећању броја долазака и ноћења домаћих и страних туриста у Нови Сад и остваривање већег прихода од туризма.

Реализацијом Програма унапређује се и употпуњује квалитет туристичке понуде на територији Града Новог Сада, закључено је на седници.

Чланице и чланови Савета нису имали примедбе на овакав Предлог решења, па ће бити прослеђен на наредну седницу Скупштине Града на даље разматрање и усвајање.