Чланице и чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова прихватили Предлог одлуке о измени и допунама Одлуке о комуналној милицији, Предлог одлуке о измени Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада, Предлог одлуке о Програму уређивању грађевинског земљишта за 2023. годину и Предлог одуке о измени Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Града Новог Сада путем изградње објекта јавне намене од посебног значаја за Град Нови Сад, а за потребе Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад, на Видовданском насељу у Новом Саду.

Савет је прихватио Предлог одлуке о Програму изградње објекта за потребе Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад на Видовданском насељу у Новом Саду за 2023. годину, Предлог одлуке о измени Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Града Новог Сада путем изградње објекта од посебног значаја за Град Нови Сад – спортског комплекса у Футогу, Предлог одлуке о изменама Одлуке о приступању изради Локалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад за период 2022-2031. године и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину.

На данашњој седници прихваћени су предлози решења о давању сагласности на Програм пословања јавно комуналних предузећа Новог Сада за 2023. годину и то, „Водовода и канализације“, „Чистоће“, „Тржнице“, „Пута“, „Лисја“, „Новосадске топлане“, „Градског зеленила“, „Паркинг сервиса“, „Стана“ „Зоохигијене и Ветерине Нови Сад“, „Информатике“, као и Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“.

О прихваћенинм предлозима расправљаће одборници на наредној седници градског парламента.