На седници Савета за заштиту животне средине разматран је Извештај о спровођењу Плана квалитета ваздуха у Агломерацији „Нови Сад“ за период 2017-2021. године.

У Извештају Координационог тима за праћење спровођења Плана квалитета ваздуха у Агломерацији ,,Нови Сад“ за период 2017-2021. године детаљно су описане све реализоване активности, а као најзначајније издвајају се активности везане за смањење загађујућих материја из саобраћаја као и активности везане за унапређење и повећање зеленила, које вишеструко доприноси побољшању квалитета ваздуха.

Приликом образлагања, речено је да је, у циљу смањења емисије загађујућих материја пореклом из моторних возила, Градско веће у јануару 2020. године, донело Закључак којим се препоручује свим јавним и јавно комуналним предузећима и установама, чији је оснивач Град Нови Сад да, у поступку набавке моторних возила и радних машина, предност дају возилима и машинама које мање загађују животну средину, односно возилима која користе алтернативна горива и алтернативне погоне.

Такође, смањење загађења из моторних возила постиже се и подстицањем превоза бициклом као алтернативним видом превоза, па је Град Нови Сад за 2021. годину, издвојио средства у износу од 18.000.000,00 динара за пружање подршке грађанима за набавку бицикла. У оквиру акције укупно 1.604 грађана је добило средства за куповину новог бицикла. Овом акцијом допринело се повећању броја бициклиста на улицама Града, а тиме смањило загађење животне средине и допринело побољшању квалитета ваздуха. Реализоване су и активности на изградњи нових и реконструкцији постојећих бициклистичких стаза, тако да се Град Нови Сад сада може похвалити са преко 100 километара бициклистичких стаза – наводи се даље у Извештају.

Град сваке године издваја значајна средства за очување и унапређење зеленила на јавним површинама на територији Града, па је у периоду од 2017. до 2021. године, поред уређења травњака и редовне неге зеленила, на територији Града засађено око 33.000 стабала, а крајем 2020. године Град је покренуо и акцију „Оживимо паркове“ са идејом да се изврши реконструкција свих паркова на територији Града, као и то да се озелене дворишта свих новосадских школа. Такође, у непосредној близини Булевара Европе, северно од Ранжирне станице и Улице Радомира Раше Радујкова, на површини од 34.951м2, подигнут је нови парк.

Како би се омогућило ефикасно и рационално управљање јавним зеленим површинама израђен је Географско информациони систем зелених површина Града Новог Сада, који представља информациону основу путем које ће се пратити стање, трендови и активности који се односе на уређење, одржавање и унапређење зелених површина – закључено је на седници.