Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку прихватили су на данашњој седници Предлог плана генералне регулције простора за пословање на углу Темеринског пута и Државног пута А1 (Е-75) у Новом Саду, затим Предлог плана генералне регулације простора за мешовиту намену у северном делу града, северно од канала ДТД у Новом Саду, Предлог плана детаљне регулације комплекса простора између улица Здравка Челара,  Бранка Радичевића, Наде Димић, новопланиране, Голуба Бабића, Владана Стефановића и Улице Футошки вашар у Футогу, Предлог плана детаљне регулације Кип у Сремској Каменици, Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације дела стамбене зоне VIII у Петроварадину, Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације простора између радне зоне и Садова у Петроварадину и Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације центра у Петроварадину.

На данашњој седници прихваћени су и Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Руменка (локалитет у западном и северозападном делу грађевинског подручја), Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације дела Салајке у Новом Саду (локалитет у Улици Бранка Радичевића), Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације Карагаче у Петроварадину (локалитет на парцели број 4742/3, КО Петроварадин), Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације дела Авијатичарског насеља и Детелинаре у Новом Саду (локалитет у Улици Облачића  Рада) и Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блокова између Булевара цара Лазара и улица Цара Душана, Атанасија Гереског и Ђорђа Сервицког у Новом Саду (локалитет на парцелама бр. 4142 и 4143, КО Нови Сад II).

Савет је усвојио и Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Аутономној покрајини Војводини за потребе Установе социјалне заштите Геронтолошки центар „Нови Сад“, без накнаде, потом Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Аутономној покрајини Војводини за потребе Школе за основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом ученика Нови Сад, без накнаде, Извештај о реализацији Одлуке о Програму стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/20) и Предлог одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, са текстом огласа о Јавном конкурсу за избор директора Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад.

О прихваћеним предлозима расправљаће одборнице и одоборници на седници Скупштине Града Новог Сада, у петак, 10. фебруара.