Чланови Савета за заштиту животне средине на данашњој седници већином гласова прихватили су Предлог одлуке о Програму инвестиционих активности набавке и постављања контејнера за примарну сепарацију отпада на територији Града Новог Сада за 2023. годину Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад.

Предлогом одлуке о Програму инвестиционих активности набавке и постављања контејнера за примарну сепарацију отпада на територији Града Новог Сада за 2023. годину Јавног комуналног предузећа ,,Чистоћа“ Нови Сад, утврђено је да је Јавно комунално предузеће ,,Чистоћа“ Нови Сад носилац активности предвиђених Програмом, а да надзор над реализацијом Програма врши Градска управа за заштиту животне средине.

Средства за реализацију овог Програма у износу од 20 милиона динара планирана су у буџету Града Новог Сада за 2023. годину.

Прихваћени Предлог упућен је градском парламенту на даље разматрање.