Чланови Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и бригу о деци и породици су на данашњој седници усвојили Предлог решења о изменама и допуни Решења о образовању и именовању председника, заменика председника и чланова Међусекторског радног тела за подршку подстицајном родитељству и развоју деце на територији Града Новог Сада.

Како је на данашњој седници речено, у циљу даље реализације пројекта ,,Подршка локалним самоуправама за ширење добрих политика и пракси подршке родитељству“  Градско веће Града Новог Сада донело је Мере за унапређење подршке подстицајном родитељству и раном развоју деце за 2023. годину, којима је, у односу на претходну годину, предвиђена као нова мера ,,Породични компас“, коју реализује Центар за социјални рад Града Новог Сада.

Имајући то у виду, овим Предлогом решења предлаже се да се број чланова Међусекгорског радног тела којег чине председник, заменик председника и шест чланова, представника Градске управе за социјалну и дечију заштиту, Градске управе за здравство, Дома здравља ,,Нови Сад“, Института за јавно здравље Војводине, Центра за социјални рад Града Новог Сада и Предшколске установе ,,Радосно детињство“, повећа на седам чланова. Као нови члан Међусекгорског радног тела, именовао би се директор Школе за основно и средње образовање ,,Милан Петровић“ са домом ученика, с обзиром да ова школа, између осталог, реализује програме чији је циљ подршка раном развоју деце.

Прихваћени предлог упућен је Скупштини Града на даље разматрање.