Седница Скупштине Града Новог Сада, одржаће се сутра са почетком у 10 часова у Великој сали новосадске Скупштине. На предложенoм Дневном реду 37. седнице налази се  32. тачке, од којих се највећи број односи на комуналне теме Града Новог Сада.

Међу предложеним тачкама највише је оних из области урбанизма, па ће тако на сутрашњој седници одборнице и одборници имати прилике да расправљају о десетак планова генералне и детаљне регулације, те о одлукама о изменама и изради урбанистичких планова.

Пред тога, на предложеном Дневном реду налазе се и тачке које се односе на градска јавна и јавно комунална предузећа, попут оних који се тичу пословања и инвестиционих активности ЈКП „Чистоће“, ЈКП „Водовода и канализације“, ЈКП „Пута“ и ЈГСП-а „Нови Сад“. Такође, пред одборницама и одборницима ће се наћи и Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за ову годину, а предложеним изменама износ средстава из буџета Града Новог Сада за 2023. годину за реализацију Програма одржавања објеката путне привреде увећан је са 1,5 милијарди динара на 1,7 милијарди динара, односно за 200 милиона динара, као део трансфера од других нивоа власти, који се финансира из Буџета Аутономне Покрајине Војводине и који сада износи укупно 700 милиона динара.

Када је реч о тачкама из области културе, на Дневном реду се налази Предлог одлуке о утврђивању програмских и пројектних активности као наслеђа Пројекта „Нови Сад – Европска престоница културе“, одлука којом се дефинише начин реализације и финансирања, као и субјекти надлежни за спровођење програмских и пројектних активности. Овом одлуком прецизирано је и трајно наслеђе Пројекта „Нови Сад – Европска престоница културе“, у шта спадају културне станице, креативни дистрикт и програмски лукови, док се средства за активности из ове одлуке које реализује Фондација планирају у буџету Града Новог Сада, у оквиру годишњег финансијског плана Културног центра Новог Сада.

Неколико тачака Дневног реда тиче се давања непокретности у јавној својини Новог Сада  АП Војводини, за потребе Геронтолошког центра „Нови Сад“, као и за потребе Школе за основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом ученика. Међу предложеним тачкама налази се и Извештај о реализацији акционих планова из Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада за 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. годину. На Дневном реду наћи ће се и кадровска решења, као и оставке чланице Градског већа и директора ЈКП „Чистоћа“.

Седница Скупштине Града Новог Сада одржаће се у Великој сали Скупштине, а почетак је заказан за 10 часова.