Чланице и чланови Комисије за називе делова насељених места на данас одржаној седници разматрали су иницијативу CONTINETAL AUTOMOTIVE SRBIJA DOO NOVI SAD за давање назива улици у Каћу, кп 6629/1 и кп 4507/4 у К.О. Каћ.

Привредно друштво CONTINETAL AUTOMOTIVE SRBIJA DOO NOVI SAD је поднело предлог да се да назив улице у Радној зони у Каћу у којој се налази нова фабрика овог привредног друштва.

Комисија је већином гласова утврдила предлог решења на предлог овог привредног друштва, којим би се улици која иде дуж кп 6629/1 и кп 4507/4 у К.О. Каћ дао назив Улица иновација.

Након што мишљење дају Национални савети мађарске, словачке и русинске националне мањине и Савет за међунационалне односе Града Новог Сада, а надлежни покрајински секретаријат да претходну сагласност, Скупштина града ће расправљати о прихваћеном предлогу.