На данашњој седници Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку разматрани су Предлог решења о прибављању непокретности у јавну својину Града Новог Сада непосредном погодбом путем размене непокретности између Града Новог Сада и инвеститора „CITY GRADNJA LUX“ DOO NOVI SAD, Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Градској библиотеци у Новом Саду, Нови Сад, Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Аутономној покрајини Војводини за потребе Дома здравља „Нови Сад“, Нови Сад, без накнаде, Предлог решења о рушењу објекта који се налази у Новом Саду у Улици Бате  Бркића и  Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације Универзитетског комплекса у Новом Саду (локалитет на парцели број 3657 КО Нови Сад II).

Сви предлози су прихваћени већином гласова чланица и чланова Савета и биће упућени на наредну седницу Скупштине Града на даље разматрање и усвајање.