Чланице и чланови Комисије за називе делова насељених места на данас одржаној седници разматрали су предлог Удружења ветерана 53. граничног батаљона за давање назива улици у Граду Новом Саду.

Како је на данашњој седници речено, међу војницима који су херојски бранили државну границу на Кошарама 1999. године било је припадника са територије АП Војводине и самог Града Новог Сада, различитих националности и вероисповести. Из тог разлога ово Удружење сматра да Град Нови Сад и његови становници заслужују да једна улица добије назив „Хероја са Кошара“, а хероји са Кошара заслужују да се по њима назове једна улица слободарском граду као што је Нови Сад.

Комисија је једногласно утврдила предлог решења на предлог овог Удружења, којим би се улици која припада и Ветернику и Новом Саду, која нема назив, а која почиње од Улице новосадски пут између кп 3626/2 и кп 4324, иде целом дужином кп 4279 и завршава се између кп 4113 и кп 4059/7 код Улице подунавске, све у КО Ветерник, дао назив Улица хероја са Кошара.

Након што мишљење дају Национални савети мађарске, словачке и русинске националне мањине и Савет за међунационалне односе Града Новог Сада, а надлежни покрајински секретаријат да претходну сагласност, Скупштина града ће расправљати о прихваћеним предлозима.