Чланови Савета за заштиту животне средине на данас одржаној седници прихватили су Предлог решења о престанку важења Решења о заштити споменика природе „Пирамидални храст у Дунавском парку“ и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање. На данашњој седници Савет је прихватио и Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на очувању и унапређењу зеленила Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2022. године, те Извештај о коришћењу средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Новог Сада за 2022. годину, па су оба прослеђена новосадској Скупштини на разматрање.

У образложењу Предлога решења о престанку важења Решења о заштити споменика природе „Пирамидални храст у Дунавском парку“ наведено је да је Покрајински завод за заштиту природе, након ревидирања стања Информационог система заштићених подручја, утврдио да је споменик природе „Пирамидални храст“ у Дунавском парку укључен у веће заштићено подручје проглашено у новијем периоду односно у Споменик природе „Дунавски парк“.

Према Извештају о реализацији Програма инвестиционих активности на очувању и унапређењу зеленила Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину, у наведеном периоду реализована је набавка машине за уситњавање зеленог отпада „дробилица“, у износу од 19.980.000 динара што представља 50 одсто укупне вредности, док је аванс, од 50 одсто, уплаћен током 2021. године.

Када је реч о Извештају о коришћењу средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2022. годину, на седници је наведено да је од укупно планираних средстава у износу о 392.618.739,20 динара, за активности програма утрошено 369.453.727,39 динара, односно 94,1 одсто планираних средстава.

О прихваћеном предлогу и извештајима расправљаће одборнице и одборници на наредној седници градског парламента.