На данашњој седници Комисије за представке и предлоге чланице и чланови су разматрали и усмене представке које су суграђани изнели непосредно пред Комисијом, али и писане које суграђани упућују посредно, поштом. Такође, разматрано је и више одговора пристиглих на раније поднете представке, а који ће бити упућени на адресе суграђана који су их поднели.

Суграђанин из центра града указао је на проблем у Улици Игњата Павласа испред Позоришта младих, где се на паркингу за аутобусе, према његовим речима, непрописно и неовлашћено паркирају возила. Како наводи, они непрописним паркирањем ометају саобраћај, јер је половина улице закрчена непрописно паркираним аутомобилима, с једне стране, а с друге избегавају да плате паркинг.

На потребу решавања проблема угрожавања здравља и живот грађана на бициклистичкој стази код Лиманске пијаце, указао је у писаној представци суграђанин из тог дела града. Наиме, он је раније упутио представку са примедбом да нелегални продавци цвећа испред Лиманске пијаце заузимају знатан део бициклистичке стазе и тиме угрожавају безбедан пролазак и пешака и бициклиста. Како је навео у данашњој представци, комунална инспекција само приликом контроле уклони те привремене тезге, али се продавци враћају и настављају са својом продајом. Због тога је сада затражио да се тај проблем реши дуготрајније, предложивши постављање стубића између пешачке и бициклистичке стазе, како наводи, слично као код Футошке пијаце.

Комунална инспекција одговорила је на раније поднету представку у којој се наводи да је на територији Месне заједнице “Видовданско насеље” присутан изузетно велики број невласничких паса луталица и да се грађани често сусрећу са чопором паса који су претежно концентрисани код насипа ДТД. У одговору се наводи да је извршен инспекцијски надзор предметног локалитета од стране комуналног инспектора и том приликом је сачињен записник којим се налаже ЈКП „Зоохигијена и ветерина Нови Сад“ да уклони псе луталице са предметне локације (уз насип канала ,ДТД”).

Из Полицијске управе одговорили су на представку грађана у близини Метадонског центра, у којем се наводи да се приликом обављања службених задатака, када год је то могуће, полицијски службеници  упућују на поменуту локацију, и то најчешће у времену од 08,30 до 09,00 часова када је и одређено време за поделу метадона, а све у циљу спречавања извршења кривичних дела и прекршаја од стране корисника центра. Полицијски службеници ПУ у Новом Саду ће у наредном периоду, у складу са објективним могућностима, интензивирати обиласке и након наведеног временског периода са циљем постизања личне и имовинске сигурности свих грађана, поступаће по свакој пријави грађана и предузимати мере из своје надлежности – наведено је у одговору.