Чланице и чланови Савета за културу и информисање на данашњој седници утврдили си Предлог одлуке о постављању спомен-плоче др Михалу Марчоку у Кисачу и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање. Према утврђеном Предлогу, спомен-плоча би се поставила на фасаду зграде у Улици Јана Колара број 5, а испод плоче са исписаним називом здравствене установе Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад. На спомен-плочи, према Предлогу, на српском језику ћириличним писмом и на словачком језику, бити исписан текст: „У овој амбулати је радио и предано се посвећивао својим пацијентима ДР МИХАЛ МАРЧОК (1945-2013). Са захвалношћу житељи Кисача“.

Утврђивању наведеног Предлога претходило је разматрање мишљења Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада и Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, а поводом поднете Иницијативе Бранка Предојевића и Милоша Продановића из Кисача за постављање спомен-плоче др Михалу Марчоку.

Др Михал Марчок је био лекар, специјалиста опште медицине, који је после свог рада у Дому здравља у Бачком Петровцу и Дому здравља у Бачкој Паланци, 1975. године дошао да ради у Дом здравља Нови Сад – Диспанзер Кисач, где од 1994. године врши функцију управника овог диспанзера. Пола свог радног века предано и савесно је лечио житеље Кисача. Љубав према професији коју је изабрао најбоље се огледа у томе да је учествовао више пута као део лекарске екипе у збрињавању рањених, расељених жртава рата са простора бивше Јогославије, а на предлог Црвеног крста Србије учествовао је и у здравственој заштити полицијског корпуса из Новог Сада у Косовској Митровици.