Чланови Савета за јавни ред и мир и безбедност прихватили су на данашњој седници Извештај о реализацији Програма коришћења средстава за заштиту од пожара за 2022. годину и Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог за 2022. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2022. године и упутили их Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Према Извештају о реализацији Програма коришћења средстава за заштиту од пожара за прошлу годину, од планираних средстава за реализацију Програма, у износу од 33,2 милиона динара, реализовано је 32.639.999,88 динара, односно 98,31 одсто.

Према Извештају о реалиазцији Програма инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог за 2022. годину, од планираних средстава у износу од 14,4 милиона динара, реализавовамо је 4.311.000 динара, односно 29,94 одсто. Преостала средстава, у складу са уговором, уплатиће се по окончању реализације уговорених обавеза.

О прихваћеним извештајима расправљаће одборнице и одборници на наредној седници Скупштине Града Новог Сада.