Чланови Савета за заштиту животне средине на данашњој седници већином гласова прихватили су Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности набавке и постављања контејнера за примарну сепарацију отпада на територији Града Новог Сада за 2022. годину Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад, за период 1. јануар – 31. децембар 2022. године и Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности за мобилну станицу за претовар отпада за 2022. годину Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад, за период 1. јануар – 31. децембар 2022. године.

Како стоји у овим извештајима, Јавном комуналном предузећу „Чистоћа“, у 2022. години пренесена су на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2022. годину, за постављање контејнера за примарну сепарацију отпада на територији Града Новог Сада, средства у висини од 19.998.720,00 динара. Наведена средства утрошена су целости за постављање 28 комада подземних котејнера.

Такође, овом Предузећу је из буџета Града Новог Сада, на име капиталних субвенција, у прошлог години, пребачен износ од 1.192.000,00 динара којим је авансно плаћена израда пројектно техничке документације за мобилну станицу за претовар отпада. Уговорени рок за израду пројектно техничке документације је 15. април 2023. године.

На данашњој седници прихваћен је и Предлог решења о давању сагласности на Извештај о раду и завршни рачун Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2022. годину.

Од опредељених средстава из буџета Града Новог Сада за 2022. годину у висини од 16.679.331,00 динара на име текућих субвенција, Агенцији су пренета средства у износу од 15.663.610.00 динара или 93,91% у односу на план. Наведеним средствима финансирају се између осталог, трошкови зарада и накнада зарада, трошкови пореза и доприноса на зараде на терет послодавца, трошкови накнаде чланова Управног одбора, као и трошкови консалтинг услуга. Агенција је у 2022. години остварила приходе од накнаде издавања енергетских лиценци у износу од 3.110.285,00 динара. Финансијски приходи у износу од 79.381,00 динара чине приходи остварене камате на депозит у пословној банци и износе 0,42 % од укупног прихода Агенције за 2022. годину.

Прихваћени извештаји и Предлог биће упућени на наредну седницу Скупштине Града на усвајање заказану за 12. мај.