Скупштина Града Новог Сада на XLVII седници одржаној 20. фебруара 2019. године донела је одлуке о спровођењу јавних конкурса са текстовима јавних конкурса за избор директора јавног градског саобраћајног предузећа и јавних комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад.
Јавни конкурси за избор директора јавног градског саобраћајног предузећа и јавних комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад, објављени су у “Службеном гласнику Републике Србије”, број 13, од 28. фебруара 2019. године.

Јавни конкурс за избор директора Јавно комуналног предузећа “Зоохигијена и ветерина Нови Сад” Нови Сад објављен је у “Службеном гласнику Републике Србије”, број 74/2018, од 5. октобра 2018. године.