Скупштина Града Новог Сада на XI седници, одржаној 12. марта 2021. године, донела је Одлуку о спровођењу Јавног конкурса са текстом Јавног конкурса за избор директора: Јавног  комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад, Јавног  комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад и Јавног  комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад, чији је оснивач Град Нови Сад.

Јавни конкурси за избор директора, објављени су у “Службеном гласнику Републике Србије”, број 23, од 16марта 2021. године.

Скупштина Града Новог Сада на VI седници, одржаној 27. новембра 2020. године, донела је Одлуку о спровођењу Јавног конкурса са текстом Јавног конкурса за избор директора Јавног  предузећа “Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад, чији је оснивач Град Нови Сад.

Јавни конкурс за избор директора Јавног  предузећа “Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад, објављен је у “Службеном гласнику Републике Србије”, број 146, од 4. децембра 2020. године.

Скупштина Града Новог Сада на LV седници, одржаној 18. октобра 2019. године, донела је Одлуку о спровођењу Јавног конкурса са текстом Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа “Зоохигијена и ветерина Нови Сад” Нови Сад, чији је оснивач Град Нови Сад.

Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа “Зоохигијена и ветерина Нови Сад” Нови Сад, објављен је у “Службеном гласнику Републике Србије”, број 75, од 23. октобра 2019. године.

Скупштина Града Новог Сада на XLVIII седници, одржаној 25. марта 2019. године, донела је Одлуку о спровођењу Јавног конкурса са текстомЈавног конкурса за избор директора Јавног предузећа “Урбанизам” Завод за урбанизам, Нови Сад, чији је оснивач Град Нови Сад.

Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа “Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад, објављен је у “Службеном гласнику Републике Србије”, број 21, од 27. марта 2019. године.

Скупштина Града Новог Сада на XLVII седници одржаној 20. фебруара 2019. године донела је одлуке о спровођењу јавних конкурса са текстовима јавних конкурса за избор директора јавног градског саобраћајног предузећа и јавних комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад.
Јавни конкурси за избор директора јавног градског саобраћајног предузећа и јавних комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад, објављени су у “Службеном гласнику Републике Србије”, број 13, од 28. фебруара 2019. године.

Јавни конкурс за избор директора Јавно комуналног предузећа “Зоохигијена и ветерина Нови Сад” Нови Сад објављен је у “Службеном гласнику Републике Србије”, број 74/2018, од 5. октобра 2018. године.