• 18. новембра 2019.
  • 09:00
  • Плава сала, Скупштина Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина 2

Дневни ред:
1. Разматрање предлога Републичког геодетског завода за давање назива улици у Каћу, која почиње између кп 2576/8 и кп 4849/1, иде целом дужином кп 6518/1 и завршава се између кп 4843 и кп 4849/1, све у КО Каћ (продужетак Улице новосадске)
2. Разматрање предлога Републичког геодетског завода за давање назива улици у Каћу, која почиње између кп 430/7 и кп 428/55, иде дуж кп 3549, кп 3492/1, кп 3550, кп 6532 и завршава се између кп 4185/19 и кп 4186, све у КО Каћ (продужетак Улице Моше Пијаде)
3. Разматрање предлога Републичког геодетског завода за давање назива улици у Лединцима, која почиње на кп 895/1, између кп 566 и 589/1, иде целом дужином кп 3613 и завршава се између кп 2025 и кп 1789/2 КО Лединци (продужетак Улице дунавске)
4. Разматрање предлога Републичког геодетског завода за давање назива улици у Кисачу, која почиње између кп 739 и кп 791, иде дуж кп 5246 и завршава се између кп 756 и кп 765, све у КО Кисач (продужетак Улице Јана Мартинка)
5. Разматрање предлога Републичког геодетског завода за давање назива улици у Степановићеву, која почиње између кп 101 и кп 759/2, иде делом кп 1318/2, кп 78/1 и завршава се између кп 74 и кп 762, све у КО Степановићево (продужетак Улице партизанске)
6. Разматрање предлога Републичког геодетског завода за давање назива улици у Степановићеву, која почиње између кп 845 и кп 1255, иде дуж кп 844 КО Степановићево (продужетак Улице радничке)
7. Разматрање предлога Републичког геодетског завода за давање назива улици у Руменки која почиње између кп 2214 и кп 4252, иде дуж кп 2206 и завршава се између кп 2195 и кп 4266, све у КО Руменка (продужетак Улице новосадске)
8. Разматрање предлога Републичког геодетског завода за давање назива улици у Петроварадину, која почиње између кп 3038/17 и 3038/10, прати део кп 3038/19, и завршава се између кп 3038/12 и 3038/2 КО Петроварадин (продужетак Улице Милене Павловић Барили)
9. Разматрање предлога Републичког геодетског завода за давање назива улици у Петроварадину, која почиње између кп 3872 и 3946/1, прати део кп 6637/1 и завршава се код кп 4055/2 КО Петроварадин (продужетак Улице Динка Шимуновића)
10. Разматрање предлога Републичког геодетског завода за давање назива улици у Сремској Каменици, која почиње између кп 2050/2 и кп 2049/2, прати део кп 2050/1, затим кп 2051/5, иде паралелно са делом кп 2062 кп 2082/23, а завршава се код кп 2083/5 КО Сремска Каменица (продужетак Улице винске)
11. Разматрање предлога Републичког геодетског завода за давање назива улици у Сремској Каменици, која почиње између кп 4012 и 402, прати кп 383, скреће десно и иде до кп 362/1 КО Сремска Каменица (продужетак Улице шимширове)
12. Разматрање предлога Републичког геодетског завода за давање назива улици у Сремској Каменици, која почиње од Улице Славујеве између кп 1496 и 1494/1, прати кп 1495, 1460 и 1427 и завршава се између кп 1429/2 и 1425 КО Сремска Каменица (продужетак Улице ружин венац)
13. Разматрање предлога Републичког геодетског завода за давање назива улици у Сремској Каменици, која почиње од Улице Иве Андрића, између кп 1308/37 и 1308/2, пролази кроз кп 1308/51, прати целом дужином кп 1308/32 и завршава се између кп 1308/55 и 1277/2 КО Сремска Каменица, код Улице Соње Маринковић (продужетак Улице Иве Андрића)
14. Разматрање предлога Друштва пријатељства Нови Сад – Норич за давање назива јавној површини у Новом Саду, од парцеле 7848 до комплекса специјалне намене, КО Нови Сад II, по Дајани Бекли
15. Разматрање захтева Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности Нови Сад за давање назива улици у Новом Саду, парцеле бр. 3900/13 и др, КО Ветерник, поводом захтева ДИЈАГОНАЛЕ ЕСПРО БП ДОО Обровац, Бачка Паланка, за доделу кућног броја
16. Разматрање захтева Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности Нови Сад за давање назива улицама у Новом Саду, парцеле бр. 540/86 и др, КО Нови Сад IV, поводом захтева Грађевинске дирекције Србије и СПВ ДУНАВ ДОО за доделу кућних бројева